'; for($i=0; $i<$ilosc_zdan; $i++){ $dlugosc_zdania = rand(5,15); $zdanie = ''; for($j=0; $j<$dlugosc_zdania; $j++){ $zdanie .= strtolower($slowa[rand(0,$ilosc_slow)]).' '; } $zdanie = substr(ucfirst($zdanie),0,-1).'. '; if($i==$akapit){ $zdanie .= '

'; } $artykul .= $zdanie; } $artykul .= '

'; $tytul = substr(strip_tags($artykul),0, rand(15, 40)); $insert = "INSERT INTO artykuly(id_user, id_kategorii, id_uklad, tytul_artykulu, tresc_artykulu, status) VALUES(0, '$rand_id_kat', '3', '$tytul', '$artykul','3')"; $query = mysql_query($insert) or die(mysql_error()); return $artykul; } for($i=0;$i<100;$i++){ //gen_art(); } ?> ★<?PHP echo $tytulStrony.' '.$tytul_strony2; ?>
Agregaty Kup maszyny budowlane Kawiarnia Radom Kolektory słoneczne Hotel Kielce Tłumaczenia małopolska